Eftersträvar partnerskap

EBE Gruppen mäter och utför årligen mätbara kundundersökningar, utöver det dagliga arbetet och dialogen vi har med våra kunder. Vi tar alltså tempen på vad kunderna tycker om vår kundservice, pålitlighet, tillgänglighet, kompetens och i vilken utsträckning som kunderna vill rekommendera oss som entreprenör.

Vi har nyligen besökt HSB och Mikael Hjörnhede för att diskutera samarbetet och hur vi kan skapa optimalt värde för varandra och bostadsrättsföreningarna.

EBE Gruppen hjälper till då ni råkat ut för någon slags skada inom er fastighet – ofta orsakat av vind, vatten eller brand – eller vill ha hjälp med besiktning eller utredning.

Mikael intygar: Det känns riktigt bra och det är kul att vi växlat upp och använder i EBE Gruppen i större utsträckning. Samarbetet fungerar väldigt bra!

Vi är tacksamma för en rak och nära dialog med våra kunder och det är så vi vill bygga partnerskap, avslutar Philip Bayati, VD EBE Gruppen.