Viktor är vår nya fuktkonsult i Skåne

Hej Viktor, hur känns det att vara först ut med din kompetens inom EBE Gruppen i södra Sverige? 
– Det känns fantastiskt kul och spännande att få förtroendet att starta upp en konsult- och fuktverksamhet i Skåne.

Viktor började på EBE Gruppen så sent som i måndags och har stora förhoppningar om vad han kommer att kunna bidraga med inom fuktutredningar och inomhusmiljö i nyproduktion, samt RBK och lufttäthetsmätningar. Viktor berättar att det finns stor potential och efterfrågan av tjänsten.

– Det är ofta klagomål på inomhusmiljö eller oklara fuktrelaterade skador som behöver utredas. Detta kan jag och EBE Gruppen hjälpa våra beställare med.

Vad kommer du fokusera på den närmsta tiden? 
– Jag kommer försöka starta igång verksamheten i Skåne, nå ut till kunder och visa upp oss. Parallellt med uppstarten i Skåne så kommer jag att stötta verksamheten i Göteborg.

När skall man höra av sig till dig? 
– När du har problem med inomhusmiljön, behöver hjälp med inventering av byggnader eller miljöinventeringar av farliga ämnen i byggmaterial, samt mätningar så som RBK, lufttäthet, radon och alla slags fuktmätningar i material och luft. Jag kan även vara behjälplig inom nyproduktion med tex. Fuktprojektering och Fuktronder.

Viktor är 27 år och kommer från Lund där han är bosatt med sin sambo och nyfödda son. Han är fukttekniker i grunden och har vidareutbildat sig till byggnadsingenjör. Dessutom kan han titulera sig Byggdoktor som innebär en kvalitetsklassning i utförandet inom skadeutredningar.

Den största utmaningen som Viktor ser är att komma ut till kunderna på rätt sätt och presentera tjänsten, vilket också är något som Viktor ser fram emot.

Varmt välkommen Viktor!