Trygghet från början till slut

Trygghet från början till slut

Säg hej till vår betydelsefulla medarbetare Daniella Gadsby. Hon arbetar som rivare och saneringstekniker. Utöver att hon är med och sköter om allt inom rivningar till olika saneringar är hon dessutom vårt skyddsombud.

Daniella värdesätter att umgås tillsammans med sin familj och vänner. Dessutom spenderar hon en hel del tid i gymmet. Daniella menar också på att hon enligt sig själv har en väldigt sjuk humor, vilket skapar många härliga skratt hos arbetskollegorna.

Vi hjälps alltid åt

Enligt Daniella är det bästa med att arbeta på EBE Gruppen alla de uppdrag hon utför. Hon ser det som positivt att jobben är olika och att det alltid finns något nytt att lära sig. Daniella berättar även att arbetskollegorna är härliga och att de förgyller arbetsdagarna. Förutom mycket skratt hjälps de alltid åt och har en bra dialog med varandra.

Trygghet i första hand

Det viktigaste för Daniella i arbetet är att göra noga genomförda riskbedömningar på alla uppdrag hon utför. Hon poängterar att det är betydelsefullt att jobbet alltid utförs tryggt och ordentligt, från början till slut.

Ett intressant projekt

Daniella berättar om ett projekt med en villa i Gunnilse de hade nyligen. Där fick de riva i de flesta rummen med anledning av en vattenskada. Med tanke på att villan var från 1800-talet var det lite speciellt.

Hennes roll i projektet var att koordinera att de fick dit det som behövdes. Exempelvis boka containrar, bod och maskiner. Men också att aktivt gå igenom vad som skulle göras och vad som hade gjorts. Och framförallt att de jobbade på ett säkert och tryggt sätt, vilket kontrollerades genom skyddsronder.

För Daniella är det viktigt att vara flexibel på arbetsplatsen. Hon anser att hon och hennes kollegor ska kunna göra olika moment och att de alltid ska kunna hjälpas åt. På det här projektet upplevde hon att det var ett fantastiskt samarbete.

Tack Daniella för ditt fantastiska arbete och att du hjälper till att säkerställa en trygg arbetsplats.