Fuktmätningar och kontroller – Välkommen till oss på EBE Gruppen!

Fuktmätningar och kontroller – Välkommen till oss på EBE Gruppen!

En viktig del när det gäller fuktskador är bland annat mätningar av fuktkänsliga material, RBK-mätning, lufttäthetsmätning och klimatmätningar. En fuktmätning innebär att vi kontrollerar förekomsten av fukt, fastighetens konstruktion och den naturliga fuktstatusen. Mätningen och kontrollen resulterar i en rapport som har en betydande roll i det fortsatta arbetet. På EBE Gruppen hjälper vi dig med avfuktning oavsett utgångsläge. Våra anställda har både rätt kompetens och redskap för att hjälpa till i varje unik situation. 

Vill du veta mer om tjänsten Fuktmätningar och kontroller? Tveka inte på att kontakta oss!