Välkommen till oss på EBE Gruppen – Vi hjälper dig att sanera!

Sanering

Inom sanering ryms många typer av problem som behöver åtgärdas och som alla behöver
sina specifika kunskaper och resurser i form av utrustning och material.

Vi tar hand om all typ av skadesanering – från brand, olja, vatten, inbrott, lukt, klotter, misär, fasadrengöringar, mögel, röta, avlopp till ventilationer.