Restvärdesräddning

Restvärdesräddning

För att rädda egendom och lösöre vid akuta skador har vi ett väl genomarbetat system vår personal jobbar efter. Det underlättar för de personer eller företag som drabbats samt försäkringsbolag, fastighetsägare och räddningstjänst. Genom att snabbt vara på plats skapar vi också bäst förutsättningar för att minimera förstörelse av egendom och lösöre.