PCB-sanering

PCB-sanering

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt material som kräver särskild hantering för att inte orsaka skada vid sanering.
Vår personal är utbildad för att klara av både analys och sanering. PCB-sanering av fastigheter är ett myndighetskrav och vi kan vara behjälplig i hela hanteringen.