Mögelskador | EBE Gruppen

Mögelskador

För att bekämpa mögelskador och röta använder vi svampdödande medel. Saneringsmetoderna sätter stopp för det som på längre sikt kan leda till allergier, ohälsa och rötsvamp.

Vid eventuell mögellukt utför vi luktbehandling av det drabbade utrymmet för att eliminera den obehagliga lukten.