Mögelskador

Mögelskador

För att bekämpa mögel och röta använder vi svampdödande medel och saneringsmetoder som sätter stopp för att det på längre sikt kan leda till allergier, ohälsa och rötsvamp.

Vid eventuell mögellukt utför vi luktbehandling av det drabbade utrymmet för att eliminera den obehagliga lukten.