Luktbehandlingar

Luktbehandlingar

Orsakerna till dålig lukt kan vara många, till exempel mögel, brand, avlopp eller misär.
I första hand avlägsnas själva luktkällan sedan sätts åtgärder in för att motverka och ta bort lukten.

Vilken metod som använts varierar beroende på hur omständigheterna ser ut. I de flesta fall installeras ett joniseringsaggregat som oxiderar och neutraliserar lukten. I utrymmen där det kan vara svårt att komma åt som i sprickor och springor sätter man in ett fogningsaggregat. Detta finfördelar luktbekämpande kemikalier som neutraliserar de verksamma luktämnena.

I våra lokaler luktbehandlas bland annat lösöre i ett specialutrymme, en så kallad ozonkammare. Vi luktsanerar även genom upphettning i ett speciellt värmerum som svettar ut lukten ut materialet.