Lösöreshantering

Lösöreshantering och Magasinering

När skador inträffar i fastigheter drabbas också lösöre det vill säga möbler och annan inredning av till exempel sot eller vattenskador. Vi på EBE Gruppen utför lösöreshantering där vi kan sanera ditt lösöre på plats eller i våra anpassade lokaler. Efter att lösöret sanerats magasinerar vi allt i våra lokaler till det att fastigheten är återställd. Då kör vi tryggt och säkert tillbaka lösöret till er. Lösöresanering kräver stort kunnande och tiden är ofta en kritisk faktor, EBE:s specialutbildade personal är kompetenta och alltid tillgänglig med kort varsel.

Elektroniksanering

Elektronisk utrustning kan ta stor skada i händelse av brandskada eller vattenskada. Små partiklar, klorider eller fukt kan tränga in i elektroniska utrustning och skapa stora problem och driftstopp. Vi på EBE Gruppen har mångårig erfarenhet och utbildning inom elektroniksanering. Vi besiktar, värderar och sanerar elektronisk utrustning dagligen på plats hos våra kunder eller i våra egna lokaler. Saneringen består vanligtvis av avtorkning, kemikaliebehandling, rengöring med tryckluft och avfuktning.