Isblästring

Isblästring

Isblästring är en effektiv och skonsam metod för att rengöra och sanera. Isblästring fungerar på de flesta underlag och i de flesta miljöer. Faktum är att isblästring i flera fall är att föredra. Metoden lämnar inga rest-/biprodukter, skadar inte rengöringsytan och är helt miljövänlig.