Brand- och sotskador

Brand- och sotskador

Vid brand- och sotskador är det viktigt att snabbt vidta åtgärder. För att försöka minska och begränsa skador på fastighet och lösöre. I samma ögonblick som brandkåren, polisen eller uppdragsgivaren ger oss tillträde till lokalen börjar vår brandsanering. Vi strävar alltid efter effektivitet och noggrannhet i arbetet vi utför.