Brand- och sotskador

Brand- och sotskador

Vid brand är det viktigt att snabbt vidta åtgärder för att minska och begränsa skador på fastighet och lösöre.
I samma ögonblick som brandkåren, polisen eller uppdragsgivaren ger oss tillträde till lokalen börjar vår brandsanering.