Bostadsröjning

Bostadsröjning

Vid vissa typer av skador och situationer krävs en bostadsröjning. Det kan bero på skador, bråte och andra orsaker som hindrar städ eller sanering. Vår effektiva bostadsröjning underlättar allt påföljande arbete och skapar en så god arbetsmiljö som omständigheterna tillåter.