Avloppsskador

Avloppsskador

Vid avloppsskador tillämpar vi samma åtgärder som vid en vattenskada men med den skillnaden att ytorna och lösöret desinficeras under saneringen och eventuell lukt åtgärdas.

Om skadorna uppkommit i till exempel en husgrund avlägsnas berörda massor och resterande saneras genom spolning med desinficerande medel. Utrymmet återställs sedan med nytt fräscht material.