Asbest | Välkommen till oss på EBE Gruppen

Asbest

EBE Skadeservice tar ansvar för hela arbetet – från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar EBE Skadeservice om du misstänker att det finns i er byggnad.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands, och hjälper dig gärna med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder provtagning, inventering och asbestsanering. Naturligtvis har vi alla tillstånd som krävs för att hantera och frakta farligt avfall.

Läs mer om ämnet här.