Göteborg

EBE Gruppen i Göteborg

I Göteborg har vi varit etablerade sedan 1960 och vi har idag tre kontor. Vårt centrallager och våra största resurser finns här. I Göteborg är vi marknadsledande och vi leder utvecklingen av saneringstjänster och vattenskadehantering. Du når oss i Göteborg på 031-921250.

Våra kontor