Pressrelease

 

 

 

Pressmeddelande

den 5 december 2019

SSG köper EBE och bildar ledande svensk skadeserviceverksamhet

SSG Group (SSG) är ledande nordisk leverantör av skadeservice och relaterade tjänster. De stärker nu närvaron på den svenska marknaden med förvärvandet av EBE Gruppen (EBE), som är ledande leverantör av skadeservice i västra Sverige med omkring 120 medarbetare, 6 skadecenter och huvudkontor i Göteborg.

Tillsammans blir SSG och EBE ett av Sveriges största skadeserviceföretag med över 300 medarbetare, 15 skadecenter och starka marknadspositioner inom assistans till försäkringsbolag, entreprenörsföretag, fastighetsföreningar samt kommuner.

”Vi är glada över att ha tagit detta viktiga steg på den svenska marknaden med köpet av EBE som är ett välskött och erkänt företag med stark historik och goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. SSG levererar på det strategiska målet att lyfta försäljningen i Sverige och vi ser fram emot samarbetet med ledningen och medarbetarna på EBE om att stärka den svenska plattformen, skapa ännu bättre kundservice och säkra ökad skala, kvalitet och effektivitet i företaget”, säger Sonny Nielsen, Group CEO på SSG.

EBE fortsätter oförändrat och under samma märke som en del av SSG-koncernen som också är marknadsledande i Danmark och har en stark position på den norska marknaden. I samband med transaktionen genomför ägargruppen inom EBE en förändring där Jan Slättmyr och Per Slättmyr påbörjar sin avlämning av företaget, medan vd Philip Bayati och divisionschef Trond Larsen fortsätter i ledningen och blir delägare av SSG-koncernens aktiviteter i Sverige.

”Partnerskapet med SSG är både en unik möjlighet att genomföra ett tillrättalagt generationsskifte inom EBE och ett naturligt led i vidareutvecklingen av företaget med avstamp i en starkare plattform som har långt större geografisk räckvidd. Vi skapar en landstäckande skadeserviceverksamhet som även framöver kännetecknas av täta kundrelationer och ett skarpt fokus på kvalitet och kundservice. Vi har stora förväntningar på utvecklingen under de närmaste åren där vi ser fram emot att få ta del av SSG:s kunskaper och bidra till koncernens fortsatta tillväxt och framgång”, säger Philip Bayati, vd och delägare av EBE.

SSG:s expansion till den svenska marknaden händer efter att Polaris förvärvat majoritetsinnehavet i koncernen och i syfte att skapa den mest attraktiva skadeservicepartnern i Skandinavien genom kunskapsdelning, digitalisering, utmärkt kundservice och investeringar i effektiva försäljnings- och driftsprocesser samt ett skarpt fokus på ytterligare förvärvsmöjligheter. Förvärvet av EBE är avsett att stödja den framtida tillväxten på den svenska marknaden och medför inga förändringar i befintliga samarbetsavtal eller kundrelationer.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

 

Ytterligare information:
Sonny Nielsen, Group CEO på SSG, +45 21 26 71 79

Philip Bayati, vd på EBE, +46 0735-426600

Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris, +45 24 62 14 64

 

Om SSG (www.ssg.dk)

SSG grundades 1993 i Danmark och är i dag ledande leverantör av skadeservice och relaterade tjänster i Norden. SSG har stor kompetens inom underhåll, förebyggande och minimering av skador samt bevarande av värde. Företaget har sedan 2012 genomfört flera strategiska uppköp och är nu landstäckande i Danmark, Norge och Sverige med runt 900 medarbetare och 51 SSG-ägda center och 4 franchisedrivna center.

 

Om EBE (www.ebegruppen.se)

EBE Gruppen grundades 1960 och är idag ledande leverantör av skadeservice i västra Sverige med runt 120 medarbetare, 6 skadecenter och huvudkontor i Göteborg. EBE erbjuder skadeservice inom bland annat brand- och vattenskador, mögelsvamp, fuktkontroll samt asbest- och PCB-hantering. Kunderna består i stor utsträckning av försäkringsbolag, fastighetsföreningar och kommuner.

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk)

Polaris är en nordisk kapitalfond med huvudkontor i Köpenhamn som investerar i väletablerade och mellanstora företag i hela Norden. Sedan 1998 har Polaris samlat 4 fonder med mer än 9 miljarder kronor i kapitalåtaganden. Polaris investeringsfokus är företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Hittills har Polaris investerat i 40 företag, varav mer än 70 ytterligare investeringar har gjorts i portföljbolagen. Polaris äger idag 13 företag med en total omsättning på 7 miljarder kronor och 5 000 anställda.