Pressmeddelande: Polaris avyttrar SSG Group

Pressmeddelande: Polaris avyttrar SSG Group

Polaris har ingått ett avtal om att avyttra sitt majoritetsinnehav i SSG-koncernen till BELFOR, världens ledande leverantör av skadeservices med 11 100 anställda och över 40 års erfarenhet. Företaget täcker hela värdekedjan från skadestopp till  rekonstruktion.

SSG Group har sedan förvärvet 2019 stärkt sin marknadsposition avsevärt i samarbete med Polaris. Polaris har stöttat SSG-koncernens utveckling för att skapa en nordisk marknadsledare och delta i den pågående konsolideringen av marknaden genom förvärv i Danmark och Sverige.

”SSG Group har spelat en nyckelroll i konsolideringen av den nordiska marknaden för skadebegränsande tjänster och genererat stabil tillväxt och goda resultat under vårt ägande. Ledningen och medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete med att effektivisera verksamheten och genomföra strukturella förändringar och förvärv för att positionera SSG Group för fortsatt tillväxt som en del av BELFOR, som är ett verkligt globalt kraftcentrum i branschen med ambitiösa planer på att bygga vidare på SSG Groups framgångsrika utveckling långsiktigt”, säger Rune Lillie Gornitzka, partner på Polaris.

Den positiva utvecklingen har understötts av kontinuerliga investeringar i affärsutveckling samt en rad förvärv: svenska EBE Gruppen (2019) för att stärka koncernens kärnverksamhet kring skadeservices kring Göteborg; Kiltin (2021) för att addera skadedjursbekämpningstjänster till den danska verksamheten; och svenska Ovento (2021) för att stärka marknadspositionen för skadeservices i Stockholmsregionen.

”Vi har haft glädje av att samarbeta med Polaris som en nära och aktiv partner som gett SSG Group värdefull sparring, omfattande erfarenhet, analytiska muskler och den ekonomiska kraft som krävs för att accelerera företagets utveckling och säkerställa konkurrenskraften på en marknad som kännetecknas av utbredd konsolidering. Trots osäkerheten under COVID-19 har vi byggt upp en stark grund för SSG-koncernen tillsammans med Polaris och ser nu fram emot att fortsätta tillväxtspåret med BELFOR, säger Carsten Fensholt, VD för SSG-koncernen.

Tack vare den positiva utvecklingen är SSG Group nu starkt positionerat inför ägarbytet för att utnyttja tillväxtmöjligheterna som del av BELFOR-familjen.

”Vi såg en möjlighet att delta i den nordiska konsolideringen med SSG-gruppens team, och det var positivt att kunna notera snabba framsteg och en stabil ökning av marknadsandelarna i Danmark och Sverige inför vår initiala plan. Vi är övertygade om att BELFOR kommer att vara en bra ägare till SSG-koncernen och bestämde oss därför för att lämna över stafettpinnen efter en relativt kort innehavsperiod, säger Rune Lillie Gornitzka.

Parterna har kommit överens om att inte tillkännage försäljningspriset.

För mer information, kontakta: 

Partner Rune Lillie Gornitzka, Polaris, tel. +45 24 62 14 64

Om Polaris – The Power of Partnership

Polaris är ett nordiskt investmentbolag med säte i Köpenhamn, som investerar i och tillhandahåller kapital till väletablerade medelstora företag i Norden. Polaris har sedan starten 1998 upprättat fem fonder och uppnått kapitalåtaganden på 1,7 miljarder euro. Polaris fokuserar på företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Hittills har Polaris investerat i 49 bolag och genomfört över 92 tilläggsinvesteringar. Polaris äger för närvarande 17 företag med en total omsättning på över 800 miljoner euro och omkring 5 000 anställda. Mer information finns på www.polarisequity.dk

Om SSG Group

SSG Group grundades i Danmark 1993 och är idag en ledande nordisk leverantör av skadekontrolls-, industri- och fastighetstjänster. SSG Group har ett brett tjänsteutbud med fokus på skadeförebyggande, skadesanering, reparation och återuppbyggnad, med 980 anställda på 57 orter i Danmark, Sverige och Norge. Mer information finns på www.ssgbidco.com