När elden utbryter

Att drabbas av en brand är en traumatisk händelse. Det kan vara svårt att veta hur du ska göra för att förhindra samt vad du bör göra när en brand har inträffat. Eftersom en brand ofta sker av en olyckshändelse är det inte alltid lätt att förebygga men det finns saker du kan tänka på för att minska risken

Hur du på bästa sätt förebygger en brand

Visste du att de flesta bränder börjar i köket? Det inträffar ofta till följd av att man glömt något på spisen. Viktigt att tänka på är att hålla rent och aldrig lämna brännbara saker i anslutning till spisen. Risken finns att man har glömt en platta på och rester på spisen börjar brinna och biter tag i papper eller post du har på köksbänken.

En annan anledning till varför köksbränder är vanliga är för att vi förvarar de flesta av våra elektroniska hushållsapparater där. Många bränder grundar sig i elektronikfel, såsom glappande kontakter. Därför är ett bra tips att koppla sina hushållsapparater till en timer, där strömmen bryts efter en viss tid. En god idé är att skapa vanan att alltid kontrollera om spisen avstängd och att hushållsapparaterna är utdragna varje gång du lämnar köket eller går hemifrån.

Tända ljus en mörk höstdag, eller när vi vill öka mysfaktorn är vi många som gör. Däremot är det viktigt behandla elden med vaksamhet. Ställ exempelvis inte ljus i en bokhylla som har ett övre plan. Se till att dina ljushållare är av eldsäkert material och håller ett tryggt avstånd till textilier och inredning.

När olyckan har varit framme

Om en brand ändå inträffar är det viktigt att tänka på att först hjälpa dem som är i direkt fara, utan att själv utsätta sig för en för stor risk. Varna också de som befinner sig i det utsatta området. Röken avger gifter vilket gör att den är minst lika farlig som elden. Eftersom röken sprider sig bör du se till att du är så nära mark som möjligt när ni utrymmer. Om möjligt stäng fönster och dörrar när du evakuerar eftersom det minskar eldens spridning och hindrar den från att få nytt syre. När du är i säkerhet ringer du räddningstjänst på 112.

När elden är släckt

Om en brand sker är det många saker som kan gå förlorade. Bostad och värdesaker har ofta emotionella värden, som är omöjliga att ersätta. Då är det viktigt att vidta åtgärder så snabbt som möjligt, för att kunna rädda så mycket som möjligt. När brandkår och polis har utfört sitt arbete går vi på EBE-gruppen in. Vi ser över vad som går att räddas och vad som behöver rivas. Många gånger kan man rädda mer än man tror. Viktigt för oss är att vi är noggranna och effektiva i vårt arbete för att familjer ska få komma hem så fort som möjligt. Både själva branden och släckningsarbetet kan göra stor skada i form av brand, sot, lukt och fuktskador. Det är där vi kommer in och hjälper till. Vi gör ett omfattande arbete med att bedöma och eliminera de skador som skett.

Har du drabbats av brand i din fastighet? Tveka inte med att höra av dig till oss på EBE-gruppen. Vår jour har öppet dygnet runt för att du ska kunna ta till rätt åtgärder så snabbt som möjligt, för att kunna rädda så mycket som möjligt.

 

 

Källor:
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/sa-har-forebygger-du-en-brand-i-din-bostad/