Miljö EBE Gruppen

“Miljö är mer än bara kravmärkt kaffe på kontoret”

 

Miljö finns hela vägen från kontoret till utfört arbete. För att kunna arbeta aktivt med att minska miljöbelastningen av vårt arbete, har både EBE Torkteknik och EBE Skadeservice var sin miljöpolicy.


Vi bedriver en verksamhet med miljön i fokus

Därför har alla i företaget en grundläggande miljökunskap, det vill säga att vi är medvetna om hur vår verksamhet belastar miljön. Målet är att utföra vårt arbete med så lite negativ miljöbelastning i varje arbetsmoment som möjligt. Eftersom vi vill spara på jordens resurser. Energieffektivitet och eftersträvan att välja miljövänliga alternativ är därför integrerat i våra dagliga rutiner.

 

Fortsättningsvis vill vi kunna vara sparsamma med all form av naturresurser, från kontorsarbete till skadesanering. Det är viktigt för oss att i första hand välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete. Att planera inköp med fokus på varans eller materialets miljöbelastning. Därför kommunicerar vi vår miljöpolicy till både leverantörer och kunder.

 

Miljö sätter krav på arbetet vi utför

Vi gör alltid vårt bästa för att sänka graden av miljöbelastning från våra egna transporter. Detta gör vi genom att minska bränsleförbrukningen och god planering. Framför allt bidrar vår verksamhet till minskad nyproduktion, då vi försöker reparera och återställa skadade föremål i den mån det går.

 

Avslutningsvis strävar vi hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete genom vidareutveckling och satta miljömål. Därför har vi bland annat börjat byta ut tjänstebilarna mot hybridbilar, monterat laddstationer på kontoren och bytt ut delar i vår maskinpark till mer energieffektiva alternativ. Dessutom är vår personal miljömedvetna och har kunskap om hur vi tillsammans kan minska resursanvändningen.