Medmänsklighet sträcker sig utanför våra väggar

Medmänsklighet för EBE Gruppen sträcker sig längre än våra medarbetare, arbetsplats och de människor som vi möter i tjänst. Våra hjärtan klappar extra hårt för barn och ungdomar. Därför ser vi det som ett privilegium att får vara med och stötta olika idrottsföreningar samt ungdomsprojekt. Två av dessa är Aktiv Skola och Barncancerfonden, som vi vill lyfta lite extra för deras otroliga arbete. De arbetar med olika visioner, att skapa en bättre skola och att utrota barncancer. Det de har gemensamt är kampen för barn och ungdomars framtid.  

 

Framtiden börjar i skolan

Alla barn har rätt till en trygg och bra skolgång. Utan mobbning, droger och bristande utbildning. Aktiv Skola brinner för frågor kring barn och ungdomars skolgång där de vill bidra med så mycket som de kan för att skapa en bättre skola i Sverige.

Deras värdegrund baseras på den holistiska definitionen av ordet hälsa. Det betyder att deras arbete bland annat handlar om fysisk, mental, sexuell, social och emotionell hälsa. För att skapa en bättre skola kan man inte bortse från arbetet kring droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Eftersom de är förenade med kunskapsinhämtning och elevers möjlighet till en positiv utveckling. Tyvärr hamnar dessa ämnen ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar. Därför erbjuder Aktiv Skola kostnadsfritt utbildningsmaterial till alla skolor i Sverige.

Aktiv Skola vill förändra de svenska skolorna med exempelvis fler speciallärare, obligatorisk ledarskapsutbildning, läxhjälp i skolan, rusta upp dåliga skolgårdar och en mobilfri skola. Läs mer om Aktiv Skolas verksamhet här!

 

Låt oss ta fajten tillsammans!

85% av alla barn överlever barncancer, men det är inte tillräckligt. Det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern mellan 1-14. Barncancerfonden arbetar för att utrota barncancer och ser till att de drabbade barnen och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

Att utrota barncancer kommer krävas mycket av många för att komma dit, och det kommer ta tid. Som barnsupporter Storasyster stöder vi resan mot visionen att utrota barncancer. Barncancerfonden bjuder in alla företag, stora som små, att bidra. Pengarna går till forskning och stöd till drabbade familjer. Tillsammans kan vi uppnå Barncancerfondens vision, för i kampen mot barncancer kan vi alla göra något. Klicka här för att läsa mer om hur man som privatperson eller företag kan bidra till kampen mot barncancer.