ISO CERTIFIERING

Ibland är beslutet självklart

Resan för att bli ISO certifierade har varit väldigt viktig för oss på EBE Gruppen och för våra medarbetare. Det är något som även har medfört en stor trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan en tid tillbaka är vi certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att ta hjälp av en extern partner för att bli ISO certifierade var ett självklart val som vi inte ångrar en sekund. Algebäck Group har under processens gång varit en stabil partner som stöttat, hjälpt och drivit projektet framåt.

– Att vara ISO certifierade innebär att vi följer Internationellt ställda krav på hur en organisation ska arbeta, i vårt fall med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och lever upp till de högt ställda kraven, förklarar Philip Bayati VD på EBE Gruppen.

Camilla som arbetar på Algebäck Group har haft en central roll och bidragit med ett helikopterperspektiv. Tillsammans med ledningsgruppen och affärsområdeschefer har de arbetat utifrån en målbild att uppfylla ISO kraven.

– Vi har sett att många företag har behov av att styra upp ledningsarbetet men har av naturliga skäl inte alltid tid eller möjlighet att följa upp processerna då den operativa verksamheten kommer i första rummet. Det är där vi kommer in och hjälper till, berättar Camilla Algebäck.

ISO Certifikat mer än bara ett emblem

Att ställa krav på organisationen, följa upp, kartlägga avvikelser och verksamhetsmål samt kommunicera ut detta är en viktig del i att vara ISO certifierade. Arbetet kommer dels innebära ett bättre och mer strukturerat arbetssätt, men även en större trygghet för våra kunder.

Både Camilla och Philip vill lyfta det fantastiska engagemanget och delaktigheten som det varit från dels EBE Gruppens sida men även från Algebäck.

– Viktigt att nämna är den målmedvetenheten som har funnits i ledningsgruppen och hos Philip. Detta är ingenting som genomförts bara för att det ska se bra ut. Det har redan från början varit viktigt för dem att det ska generera något och fylla en funktion men även utmynna i ett mervärde för såväl personal, kunder och leverantörer, avslutar Camilla.