GDPR

Vår personuppgiftspolicy

EBE Gruppen har tidigare skickat dig information, skaderapporter, kundundersökningar och inbjudningar till marknadsaktiviteter som vi arrangerar med anledning av din yrkesroll. Vi skulle vilja fortsätta att göra det och hoppas att du är intresserad av att fortsätta att ta emot denna information.

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

EBE Gruppen respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel kommunicerar med oss via e-post, vid beställning av projekt eller när ni på andra sätt har en viktig roll i våra projekt. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats och bransch.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar och till vilket ändamål

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– Kommunicera projektinformation
– Skicka dig kundundersökning och information om oss.
– Inbjudan till marknadsaktiviteter.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Laglig grund för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet baseras detta på vårt berättigade intresse när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson i verksamheten. Vi behöver även behålla viss information som är relevant för våra avtalsåtaganden vilket kan inkludera personuppgifter. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer och kunder, så som byggentreprenörer, försäkring och fastighetsbolag, dock endast för de ändamål som beskrivs ovan.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.  Med undantag för sådana uppgifter som är nödvändiga för att administrera ett avtal mellan oss och det bolag du representerar raderar vi dina uppgifter när vi inte haft kontakt med dig under 2 år.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Sådana uppgifter som är nödvändiga för att administrera avtal, inklusive de rättigheterna och skyldigheterna däri, sparar vi så länge som avtalet är i kraft och därefter till dess preskriptionstiderna för potentiella krav löper ut, dock som längst 10 år.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den information som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är övervakande myndighet för vår behandling av personuppgifter.

Vid frågor eller för att nyttja dina val och rättigheter kontakta camilla@ebegruppen.se