Frihamnsdagarna

Frihamnsdagarna är i full gång och självklart har vi varit ute på plats vid Frihamnskyrkan.

Vi på EBE Gruppen har nämligen fått äran att hjälpa till med Fuktsäkerheten för byggentreprenören BRA Bygg under byggnationen av den nya Frihamnskyrkan som byggs ute i Frihamnen.

Vi utför fuktronder fram till slutbesiktning för att kunna överlämna bygget i varma (torra) händer till byggherren. När vi går fuktronder så innebär det att vi kontrollerar fuktkänsliga konstruktioner samt är med och kontrollerar RBK värden och lufttäthetsvärden, berättar Henrik Åhvall, Fuktkonsult EBE Gruppen.

Här skall Fuktsäker byggnad utföras och då är det viktigt att gränsvärden på fukt understiger kraven. Det hjälper våra Fuktkonsulter till med.

Kontakta oss gärna om ni är nyfikna på vårt arbete eller om ni vill ha experthjälp inför kommande projekt KONTAKT | EBE Gruppen

På bilden: Stefan Thulin, Fuktkonsult EBE Gruppen Skåne & Joakim Forsell, Fukttekniker EBE Gruppen