RBK – Fuktmätningar

RBK - Fuktmätningar

Våra samarbetspartner är RBK-auktoriserade fuktkontrollanter. RBK-fuktmätning säkerställer korrekta mätningsresultat vid produktion. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemisk nedbrytning av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem och stora kostnader. Utifrån de resultat som erhålls kan man avgöra fortsatta uttorkningstid. Vi kan givetvis hjälpa till att förkorta uttorkningstiden under pågående produktion.