Fuktsakkunnig

Fuktsakkunnig

Oavsett om du är i behov av projektering eller uppföljning av fukt vid nyproduktion finns vi här för dig! På EBE Gruppen hjälper vi dig med att tillgodose dina behov för att förebygga eventuella fuktskador. Vår Fuktsakkunnig är diplomerad och besitter både lång erfarenhet och hög kompetens inom området. Vi kommer alltid bistå med välgrundade argument och synpunkter gällande din nyproduktion. Byggfirma, fastighetsförvaltare eller kommun – EBE Gruppen hjälper dig att utföra rätt investeringar på rätt områden – för en tryggare resa genom hela projektet. 

Vi vet att det är nästintill omöjligt att undvika fukt i en fastighet. Eftersom allting såsom konstruktion, människor och luft är kopplat till fukt. Men genom noggrann och genomtänkt planering innan arbetet påbörjas har du möjlighet att förhindra onödiga fuktskador – en stabil grund med rätt förutsättningar. 

Läs mer

Utöver projektering och uppföljning av fukt vid nyproduktion erbjuder vi även miljöcertifiering av äldre fastigheter. Du som är insatt i vad vi på EBE Gruppen arbetar med vet att tjänster inom fukt och torkteknik inte är något nytt för oss. Inte heller är utveckling och strävan att möta våra kunders behov en nyhet. Därför erbjuder vi våra kunder nu ett helhetskoncept inom fukt, såväl förarbete som efterarbete av fuktskador. 

Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten genom hela byggprocessen. Metoden innehåller noga framtagna rutiner och hjälpmedel för alla aktörer, från byggherre, arkitekter, övriga konsulter och materialleverantörer till entreprenörer, driftpersonal och förvaltare.

Fuktskador som drabbar våra bostäder är ett stort problem i samhället. Trots dagens moderna byggteknik är trenden inte vikande vad gäller dessa typer av skador. Fuktskador orsakar inte sällan en försämring av inomhusmiljön vilket i sin tur ofta påverkar människors hälsa negativt. För fastighetsägare medför fuktproblem ofta även stora oförutsägbara kostnader.