Fredrik vår Diplomerade fuktsakkunnige

Från egenföretagare till Diplomerad Fuktsakkunnig på EBE Gruppen. Oavsett om det gäller att förebygga fukt eller återgälda redan drabbade byggnader genom fuktutredningar vill vi tillgodose alla våra kunders behov.

Fukt i din fastighet?

Fredrik är vår nya stjärna i teamet och han kommer hjälpa våra kunder med projektering och uppföljning vid framförallt nyproduktion men även att hjälpa till med att miljöcertifiera äldre bostäder. För Fredrik är det ett arbete som grundar sig i ett intresse och hans kompetens och kunskap kom inte över en natt. Nej, hela hans yrkessamma liv har han arbetat inom branschen och är väl insatt i allt vad fukt innebär.

“Fukt är kopplat till det mesta i en byggnad; rörelser, luft och konstruktionsdelar. Det innebär att allting i en byggnad också påverkas av fukt.”

Med andra ord är det så när som omöjligt att undvika fukt i en bostad. Men om du gör det du kan för att förebygga fuktskador har du en stabil grund att stå på när första grävtaget tas.

Vad motiverar Fredrik?

Vi vet sedan tidigare att många av våra nyanställda lyfter vår gemenskap som det första positiva med oss. Fredrik är inget undantag på den fronten. Gemenskap, sammanhållning och ett varmt välkomnande kom snabbt som svar om vad det bästa varit med arbetsplatsen hittills.Men vad är egentligen drivet bakom vår fuksakkunniges framgång? Utan någon som helst tvekan svarar Fredrik:

“Drivet är att hjälpa folk när de bygger och att göra hela deras resa bekväm.”

Men precis som för alla andra måste det finnas möjlighet till återhämtning. Många tror att det tar en evighet att bli bra på golf, men Fredrik har redan 24 i hcp och har bara svingat bollar i några månader. Annars är det mycket tid som spenderas ute i naturen. Finns det egentligen något bättre sätt att återhämta sig?

Från egenföretagare till EBE Gruppens Diplomerade Fuktsakkunnig.
Välkommen Fredrik till gänget.