Flexibilitet

Varför är flexibilitet viktigt för EBE Gruppen?

 

Svaret är ganska enkelt. Olyckor sker helt utan förvarning, och är det viktigt för oss att kunna vara snabbt på plats. När vi utför våra arbeten ska EBE Gruppen i varje steg, utgå från kunden. Det gäller från projektstart till slutrapportering, där flexibilitet spelar en stor roll.

 

Integrera flexibilitet

För att kunna integrera ledordet i vårt arbete, försöker vi alltid enskilt se individerna och behoven för att kunna stötta med rätt insatser där det behövs. Exempelvis är våra arbetsledare och fukttekniker utrustade med digital och bärbar utrustning.

 

VI säkerställer flexibilitet genom att använda oss av effektiv avfuktningsutrustning, våra medarbetares kompetens, noggrannhet och bra service. När ni anlitar oss ska ni känna trygghet och lita på att vi alltid utför vårt arbete efter bästa förmåga. Med god branschkunskap, tillmötesgående och leveranssäkerhet ska vi överträffa våra kunders krav på oss.

Tidigare nyhetsinlägg