Få bättre koll på fukt och mögel

Få bättre koll på fukt och mögel

Vad bör jag tänka på för att slippa mögelangrepp? Hur kan mögel påverka min hälsa? Vilka tecken tyder på mögelproblem? Vi kommer i det här inlägget besvara flera vanliga frågor gällande fukt och mögel. Tyvärr kan den här typen av problem resultera i allvarliga skador på såväl fastigheter som på din hälsa. Därför är det viktigt med snabba åtgärder.

Varningstecken på mögel

Många tror att mögel alltid ser ut som svarta små prickar och att du kan känna en specifik lukt vid mögelangrepp. Den jordiga och unkna lukten för ofta med sig sociala problem för personer som bor i mögelskadade hus. Lukten kan bita sig fast i böcker, kläder och övriga textilier. Däremot är det inte alla mögelarter som avger denna identifierbara lukt. Vanligtvis upptäcks mögel i samband med renoveringar eller noga städning. Därför är det viktigt att känna till att mögel kan se ut på flera olika sätt. Exempelvis kan väggar eller tak med missfärgningar vara ett varningstecken för mögel. Att bo i ett mögelskadat hem kan även skapa fysiska besvär. Det kan exempelvis vara luftvägsbesvär, hudirritation, allergisymptom, astma, huvudvärk eller allmän sjukdomskänsla. Därför är det viktigt att få bukt med mögelproblem i ett tidigt stadie för att minimera risken att drabbas av ohälsa. 

Orsaker till mögel

Vind och krypgrund är de vanligaste delarna i ett hus som drabbas av mögelskador. Själva orsaken till uppkomsten av mögel och dålig lukt kan däremot ha flera olika anledningar. Orsaker till mögel kan exempelvis vara markfukt, läckage, byggfukt eller dålig ventilation. Mögelsporer finns runt omkring oss hela tiden, men för att de ska kunna bli ett eventuellt problem krävs det att miljön är fuktig och har en viss temperatur. 

Så undviker du mögel i ditt hem

Skydda din byggnad från fukt, det är det bästa sättet att undvika mögelangrepp på. En fuktig miljö är nämligen helt avgörande för att mögel ska kunna börja växa på organiska material. Ett bra alternativ är att installera en avfuktare i fuktiga utrymmen för att förebygga obehagliga mögelproblem. 

Här följer några fler tips som är viktiga att tänka på för att undvika mögel:

– Undvik plantering av växter alldeles intill huset.
– Avled regnvatten från huset.
– Se till att marken lutar från huset så att vatten inte kan samlas mot sockeln.
– Hus som ligger högt ovan mark är att rekommendera framför hus som är lågt placerade.

Har du redan drabbats?

Misstänker du mögel i ditt hem eller fastighet? Kolla upp det direkt. Åtgärder mot fukt, mögel och röta kan bli en stor kostnad och i allra värsta fall kan en mögeldrabbad fastighet behöva rivas. Desto tidigare du vidtar åtgärder, desto mindre kostnad kan du räkna med. Eventuell mögellukt som annars kan vara svår att bli av med bör elimineras genom luktbehandling. Kontakta oss på EBE Gruppen och få professionell hjälp redan idag. Våra kunniga medarbetare har gedigen kunskap och utför såväl fuktutredningar, som sanering av mögelskador och luktbehandlingar.