EBE Gruppen en del av nya Regionens hus

Bild © White arkitekter AB

 

Regionens hus –

Där gammalt möter nytt


Västra Götalandsregionen flyttade den första april in i en gemensam och nyrenoverad fastighet i Göteborg. Alla verksamheter inom VGR är nu samlade under ett och samma tak i nya Regionens hus, anledningen är att de vill effektivisera sitt arbete. I fastigheten möts inte endast de olika verksamheterna utan även gammalt och nytt.
Byggnaden är ursprungligen en stationsbyggnad från 1880-talet på 22 000 kvadratmeter. Eftersom byggnaden är över 150 år gammal krävdes specialistsanering, avfuktning och utredning av inomhusmiljö innan och under projektets gång.

En del av något stort

EBE Gruppen är en av flera underentreprenörer som har arbetat med projektet. Jan Sköld från EBE Gruppen genomförde innan start en utredning av inomhusmiljön som legat till grund för det kommande arbetet. För att säkerställa inomhusmiljön och skapa en miljö med rätt luftfuktighet genomfördes en avfuktning. Fukt som trängt in i bjälklag och fastighetsytor kan i sin tur orsaka mikrobiella skador. EBE Gruppen har därför sanerat och tagit hand om allt miljöfarligt avfall i Regionens hus, genom specialanpassat och inneslutande sluss-system.

Viktigt för alla parter

Att sköta arbetet är viktigt utifrån många olika aspekter. Dels för dem som arbetar med projektet och dels för dem som ska vara verksamma i lokalen efter EBE Gruppen. Jan Sköld understryker att alla inblandade har samarbetat för att förebygga en hälsosam inomhusmiljö och tycker att projektet har gått väldigt bra.