Vision, mission och värderingar

Mission
Vi räddar ekonomiska värden med människa och miljö i fokus.

Vision
Inom strategiskt utvalda geografiska områden ska vi vara den ledande aktören inom sanering och avfuktning.

Med ledande menar vi marknadsledande, leda utvecklingen och ledande kvalité. Våra kunder och medarbetare ska uppleva skillnad.

Värderingar
Kvalitet
Vi skall i varje steg i vårt arbetsutförande utgå från Kunden i Centrum – från projektstart till slutrapportering. Detta säkerställer vi genom att använda oss av effektiv avfuktningsutrustning, våra medarbetares kompetens, noggrannhet och bra service. När ni anlitar oss ska ni känna trygghet och kunna lita på att vi alltid utför vårt arbete efter bästa förmåga. Med god branschkunskap, tillmötesgående och leveranssäkerhet skall vi överträffa våra kunders krav på oss.

Medmänsklighet
Vi arbetar ofta i någons hem eller på någons arbetsplats där det har skett en skada till följd av brand eller vatten. Vi känner och visar empati för människor som drabbats och strävar alltid för att hjälpa till att minimera kundens problem och oro. Med stort engagemang för ungdomar stödjer vi idrottsföreningar och ungdomsprojekt som bland annat verkar för ett drogfritt samhälle. Vi försöker också bidra till en social hållbarhet genom att ställa etiska krav på våra leverantörer.

Flexibilitet
Alla dygnets timmar, alla årets dagar står vi redo för våra kunder och kollegor. Vi gillar förändring och anpassar oss gärna för en bättre leverans.