Miljöarbete

När vi bedriver vår verksamhet sätter vi miljön i fokus!

Sunburst Over River

Alla anställda i företaget har en grundläggande miljökunskap vilket innebär att vi är medvetna om hur vår verksamhet belastar miljön.

Vår verksamhet bidrar också till minskad nyproduktion och användning av råvaror, vilket sparar jordens begränsade resurser.

Vi strävar efter att utföra vårt arbete med så liten negativ miljöbelastning som möjligt i varje arbetsmoment.

image007

Länkar:

EBE Torkteknik – Miljöpolicy

EBE Torktekniks miljödiplom

EBE Skadeservice – Miljöpolicy

EBE Skadeservice miljödiplom

Beräkning av miljövinster vid torkning av fuktskada – examensarbete där vi deltagit